Lojistik Reklam

Atılım Üniversitesi – İşletme Fakültesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İngilizce)

İlk bakışta tamamen farklı iki disiplin olarak anlaşılabilen Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Lojistik, gerçekte birbirine sıkı sıkıya bağlı; birbirini tamamlayan ve bir bakıma birbirleri için vazgeçilmez iki alandır.

Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki atılımlara paralel olarak tüm sektörlerde çok sayıda ürün ve hizmet dolaşımdadır. Buna bağlı olarak artan dış ticaret hacimleri, piyasalararası etkileşim ve gerek ülke gerekse firma bazındaki rekabet; geleneksel ticaret anlayışını dönüştürmüş; verimlilik ve etkinlik için vazgeçilmez olan ve başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar sağladığı ürün/hizmet/insan/bilgi kaynakları ile sadece taşımacılık olarak değerlendirilemeyecek lojistik disiplinini de ekonomik süreçlerin bir parçası haline getirmiştir.

Diğer bir ifadeyle, 21. yüzyılla birlikte küreselleşme-bölgeselleşme eğilimine giren dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin izinde, firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu ticarete yeni bir boyut katmış; lojistik fonksiyonuna ise hayatî önem kazandırmıştır. Dolayısıyla uluslararası nitelik taşıyan mal, hizmet ve sermaye akımları tek yönlülük kabul etmeyecek bir canlılığa ve bütünleşikliğe erişmiş, uluslararası ticaret ve lojistik çağdaş ekonomilerde itici güç işlevi görmeye başlamıştır.

Özetle, uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrencilere büyük avantaj sağlayacağı açıktır.

İşbu noktadan hareketle, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü eğitim anlayışını; tek yönlülüğü reddeden, konu edindiği disiplinler gibi esnek ve gelişmeye açık bir çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda hem uluslararası ticaret hem de uluslararası lojistiğin bileşenlerini bir bütünlük içinde ele alan bölümümüzün temel amacı, söz konusu alanlarda yetkinlik kazanmış, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş ve uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir.

Misyon

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün misyonu birbiriyle iç içe geçmiş uluslararası ticaret ve lojistik disiplinlerine ilişkin eğitim, araştırma ve pratiğe dönük çalışmaları genişletmek ve bilgi birikimini derinleştirmektir. Bu bağlamda Bölümümüz kuramsal bilgi ile uygulamayı birleştiren çok odaklı bir eğitim stratejisini temel almaktadır.

Vizyon

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek uygulamaya dönük nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası alanda öğrencilere staj imkanları sağlamayı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümündeki akademik personel ile öğrencileri kültürel ve endüstriyel kuruluşlarla geliştirilecek araştırma çalışmaları ile bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.

İş Olanakları

Global sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı ve Türkiye’nin uluslararası ticari arenada önemli bir aktör olarak yükselişe geçtiği son yıllarda, gerek uluslararası ticaret gerekse lojistik sektörlerinin donanımlı profesyonellere duyduğu ihtiyaç her zamankinden fazladır.

Bu bağlamda Bölümümüz öğrencileri uluslararası ticaret ve lojistiğin ekonomik, hukuki, siyasi ve kültürel yönlerini değerlendirme ve uygulama yeterliliği edindikleri eğitimlerinin ardından, tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları, gümrük müşavirlikleri ve bankaların kambiyo departmanları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden uzman/yönetici basamaklarında ve saygın meslekî pozisyonlarda istihdam edilebileceklerdir.

Diğer taraftan, konusunda uzman olarak mezun olacak öğrencilerimiz, kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına da kavuşacak ve kariyer hedeflerini bu alanda da sürdürme imkanını bulacaklardır.

Öğrenci Kulübü

Bölümümüz öğrencilerinin girişimi ve Üniversitemizin diğer Bölümlerinde eğitim gören öğrencilerimizin katkılarıyla Dış Ticaret ve Lojistik Öğrenci Kulübü kurulmuştur. Kulübümüzün amacı, dış ticaret ve lojistik sektörü ile öğrencilerimizi bütünleştirmek ve konferans, panel, oturum gibi etkinliklere sektörün önemli isimlerini davet ederek kulüp üyelerinin uluslararası ticaret ve lojistik konusunda bilinçlenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Web Adresi: http://www.loj.atilim.edu.tr

Lojistik Bölümü Olan Üniversiteler
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Yorum Yazın

İsim (Zorunlu)

(Yayınlanmayacaktır) (Zorunlu)

Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.