Lojistik Reklam

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Lojistik Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Lojistik

Üretim, ticaret ve lojistik birbirlerinin ayrılmaz bütünleyicileridirler. Dolayısıyla bir malın üretim noktaları ile tüketim noktaları aynı yerde değilse lojistiğe her zaman ihtiyaç vardır.

Öte yandan Türkiye, hem kalabalık nüfus yapısıyla büyük bir pazar olarak düşünüldüğünden, hem de doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde oluşacak fiziksel mal hareketlerinde avantajlı köprüsel konumu nedeniyle gitgide daha önemli bir hale gelmektedir. Ekonomik krize rağmen birçok yabancı lojistik şirketinin Türkiye’de partner aramaları ve şirket evlilikleri gerçekleştirmeleri bunun en önemli göstergelerindendir.

Lojistik, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

Yetkinlikler

Programlarımız günümüzdeki modern kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu çevreci bir bilince ve tedarik zinciri odaklı bir bakış açısına sahip, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyerek sektörel uygulamalarda yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır.

İş İmkanları

Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

Program Tanımı

Bu program lojistik alanında çalışmak isteyen öğrencilere konu ile ilgili teknik gelişmeleri öğretmektedir. Program çerçevesinde tedarik zinciri stratejisi ve konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepo ve depoculuk, malzeme tedarik gibi konular kapsanmaktadır.

Programın Amacı

Şojistik, sorunları ve bu sorunların çözüm yöntemlerinin temel kavramları açıklamak, ve aynı zamanda ulaştırma, depolama, lojistik olarak teknik ve bilimsel bilgi, problem çözme becerisi kazandırılan bireyler sağlamaktır.

Örgün Öğretim – İkinci Öğretim

Çan Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://canmyo.comu.edu.tr

Yenice Meslek Yüksekokulu Lojistik – Lojistik Programı

Web Adresi: http://yenice.comu.edu.tr

Lojistik Bölümü Olan Üniversiteler
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Yorum Yazın

İsim (Zorunlu)

(Yayınlanmayacaktır) (Zorunlu)

Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.