Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bahçeşehir Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Dünya genelinde artık Ulaştırmanın bir mühendislik endüstrisi haline geldiği kabul edilmektedir. Ulaştırma Mühendisliği, farklı disiplinleri bir araya getiren, dünya çapında geniş kabul gören, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile orantılı, teknolojik gelişmelerle iç içe, toplum yararını gözeten bir bölümdür. Ulaştırma Mühendisliği Bölümünün temel amacı, ulaştırma problemlerini tanıyan, formüle edebilen ve çözebilmek için temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini kurabilme becerisine sahip, ekonomik kalkınmanın küresel ve toplumsal etkilerini öngörebilen, bu uygulamalarla ilgili güncel konuları anlama ve değerlendirme becerisine sahip; yeniliklerin ve kendini yenilemenin önemini kavramış; mesleki etik değerlerin farkında olup bunlara saygılı mühendisler yetiştirmektir.

Çok hızlı gelişim gösteren ulaştırma teknolojileri, yolcu ve yük taşımacılığını her geçen gün daha düşük maliyetli, daha güvenli ve hızlı hale getirmiş, ulaştırma altyapılarının önemini daha da arttırmıştır. Buna ek olarak, üç kıtanın buluştuğu noktada yer alan ülkemiz, dünyanın önde gelen lojistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ülke ekonomisinin kalbini oluşturan ulaştırma altyapılarının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve işletimi ülke gelişimi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Buna karşılık ulaştırma , lojistik tedarik zincirinin en önemli halkasıdır ve lojistiğin başarısı ulaştırmanın başarısıyla doğru orantılıdır. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde ülkemizde ilk defa kurulan kurulan Ulaştırma Mühendisliği programı teorik ve pratik olarak altyapısı sağlam, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilen, çevreye duyarlı mühendisler yetiştirerek Türkiye’nin, dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma idealine destek olmayı hedeflemektedir

Ülkemizde, gerek merkezi ve yerel idarelerin, gerekse de özel sektörün faaliyetleri arasında önemli yer tutan ulaştırma ve trafik projelerine, lojistik hizmetlere büyük kaynak ayrılmaktadır. Yine aynı şekilde, Büyükşehir, il ve ilçe Belediyelerinin vizyon projeleri arasında, ulaştırma projeleri ve lojistik köylerin kurulması ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca bunlar gelişmekte olan ülkeler için de geçerli olup güncelliğini hiç bir zaman kaybetmeyecektir. Her gecen gün bu konunun önemi dünyada ve ülkemizde artarak devam edecektir. Milyarlarca liralık kaynağın doğru kullanılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması için ulaştırma ve lojistik alanında yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de bir ilk ve tek , dünyada ise çok az sayıda üniversitede bulunan ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ Bölümü bu alanda oluşan büyük boşluğu doldurmak amacıyla eğitim verecektir. Eğitim programı, ulaştırma ve lojistik konusunda ülkemizin önde gelen kişilerince hazırlanmış olup, dersler ulusal ve uluslararası düzeyde uzman öğretim üyelerince yürütülecektir. Bu sayede sunulacak mükemmel eğitim imkanlarıyla, mezun olan öğrencilerimiz istihdam konusunda büyük bir avantaj elde edecek, her iki alandaki yatırımlarda karar verici konumunu alacak ve yurt dışında da çalışma şansı yakalayacaklardır.

Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Mühendisliği; güvenli, etkili, hızlı, rahat, ekonomik ve çevreye uyumlu ulaşım ve lojistik imkanlarının planlaması, fonksiyonel tasarımı, kullanımı ve yönetimini teknolojiye ve bilimsel prensiplere bağlı olarak gerçekleştiren bilinçli mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Karayolu ulaşımından, demiryoluna, limanlardan, havayolu ulaşımına kadar, tüm ulaştırma ve lojistik sektörüne hizmet edecek kapsamda bir ders içeriği hazırlanmış olup, program sonucunda sadece teorik bilgili mühendisler olarak değil, uygulamalara hazır uzman mühendisler olarak mezun olacaklardır.

Ülkemizin ilk Ulaştırma Mühendisi Lisans Diplomasına sahip olacak mezunlarımız, gerek yurt içi gerek yurt dışı kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda istekleri doğrultusunda ilerleyebileceklerdir. Özellikle T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bakanlıklar, ilgili bakanlıklara bağlı genel, bölge, il, ilçe müdürlükleri (Karayolları, TCDD gibi), büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri gibi kamusal alanda; ulaşım ana (master) planı, sinyalizasyon, yol projeleri gibi işleri yürüten bir çok özel kuruluşlarda; Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi kamu iktisadi kuruluşlarda çalışma, staj yapma ve burs olanağı bulabileceklerdir. Akademik olarak ilerlemek isteyen ilk mezunlarımız ise üniversitelerin yeni açılan Ulaştırma Mühendisliği bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak elemanların belirlendiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’nda, açılacak kadrolara Ulaştırma Mühendisi kadrosu eklenerek, Ulaştırma Mühendisliği Lisans Programı mezunu olma şartı aranacaktır. Böylece, mezunlarımız Türkiye’nin bu konularda uzman ilk mühendisleri olarak “çok sayıda açık kadro-az sayıda ulaştırma mühendisi” ayrıcalığına sahip olacak, kadrolara atanmak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklardır.

Web Adresi: http://www.bahcesehir.edu.tr

Bahçeşehir Üniversitesi – Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Uşak Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Küreselleşmekte olan dünyamızda, ürün, hizmet ve diğer ekonomik değerlerin, üretim yerinden müşteriye ulaştırılması sürecinde gereken tüm faaliyetleri yönetip yürütebilecek, geliştirebilecek yönetici ve elemanları yetiştirmektir.

Üretim ve tüketimin olduğu her yerde ve her zaman bu yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulacaktır.

Bu bölüme YGS-6 puan türü ile öğrenci alınmakta ve 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Çalışma Alanı

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret veya lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır.

Bu nedenle Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir.

Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın mesleki pozisyonlar bulabileceklerdir.

Dört yıllık Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın, bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm meslek ve uzmanlıklara da sahip olma olanakları vardır, onların yararlandığı tüm haklardan da yararlanabilirler.

Ayrıca, öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.

Web Adresi: http://ubyo.usak.edu.tr

Uşak Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi – İşletme Fakültesi – Lojistik Yönetimi Bölümü

Web Adresi: http://www.thk.edu.tr

Türk Hava Kurumu Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Bölümü

Nişantaşı Üniversitesi – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslararası ticaret ile lojistik, farklı alanlar olarak algılansa da nedensellik bağı ile birbirine bağlıdır. Dolayısıyla iyi bir lojistikçinin uluslararası ticari konulara hakim olması gerekirken; iyi bir dış ticaretçinin de lojistik hizmetler konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Bu bilgiler ışığında söz konusu bölümde uluslararası ticaret ve lojistik eksenli interdisipliner bir eğitime yer verilmesi, özellikle mezuniyet sonrası öğrencilerimize önemli avantajlar sağlayacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün amacı; mevzuatı bilen ve bunu pratikte uygulayabilen, uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ticari işlem sürecinde teslim ve ödeme şekillerini uygulayabilen, tedarik, üretim ve satış süreçlerinde yöneticilik yapacak, çalıştıkları firmalarda fayda maliyet analizini gerçekleştirerek süreçleri verimli bir şekilde yönetecek uzmanlar yetiştirmektir.

Neden Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü?

Uzman ve deneyimli akademik kadrosu, üniversite – sanayi işbirliğine dayalı eğitim, uluslararası standartlarda İngilizce ve ikinci bir yabancı dil eğitiminin varlığı, kuruluşla birlikte Bologna sürecine eşgüdüm sağlanması ve sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilen müfredatlar, Nişantaşı’lı öğrencileri farklı kılacaktır.

Mezuniyet Sonrası İstihdam Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunlarının çalışma alanları son derece geniş ve çeşitlidir. Programdan mezun olan öğrenciler; başta küresel firmalar olmak üzere, kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilirler. Bu bağlamda, mezunlar Ekonomi Bakanlığı’na bağlı kurumlar, Eximbank, bankaların kambiyo birimleri, ihracatçı birlikleri ve üye kuruluşları, serbest bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye’nin dış temsilcilikleri, konsolosluk ve elçilikler, sermaye şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Mali müşavirlik ve gümrük müşavirliği de mezunlarımızın bağımsız çalışabilecekleri iş alanlarıdır.

Bölüm Dersleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. Uluslararası ticarete giriş, uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, bankacılık ve kambiyo işlemleri uluslararası ticarette paket program kullanımı, gümrük işlemleri, uluslararası finansman, depolama yönetimi ve sektörel proje lojistiği uygulamaları bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

Web Adresi: http://www.nisantasi.edu.tr

Nişantaşı Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu – Uluslararası Lojistik Bölümü

Küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak, dünya ticaret hacmi giderek artmaktadır. Artan uluslararası ticaretin, işletmeler üzerinde yarattığı önemli baskılardan biri; gerek hammadde tedariki gerekse bitmiş ürünlerin dağıtımı problemlerinin uluslararası ölçekte çözülmesi gerekliliğidir. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için; doğru ürünlerin, istenen yerde, doğru zamanda bulundurulması ve operasyonların minimum maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra işletmelerin sahip olduğu tesisler içerisinde gerçekleşen iç lojistik faaliyetlerinin de istenen kalite ve verimlilikte gerçekleştirilmesi, ayrıca maliyetlerin de arzu edilen seviyede tutulması rekabette avantaj sağlamaktadır. Belirtilen problemlerin çözümü için, bu sorunları çözebilecek nitelikli lojistik yöneticilerinin yetiştirilmesi gereklidir. Önceleri “taşımacılık” faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hâlen sınırları genişlemekte olan “lojistik”, firmalar açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü, lojistiğin tüm fonksiyonlarına bilen, tedarik zinciri yönetimi anlayışını kavramış, uluslararası vizyona sahip lojistik uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz mezunları, ülkemizin uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; sadece lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki operasyonlarda görev alacak ve yöneticilik yapacak personel ihtiyacını değil, imalat ve hizmet sektöründeki firmaların tedarik zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte iş gücüne olan ihtiyacı da karşılayacaklardır. Bu anlamda, uzun vadede gelişmeye devam edecek bu sektörde mezunlarımızın iş bulma potansiyelinin yüksek olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Uluslararası Lojistik Bölümü; bünyesinde eğitim gören öğrencilere, bilgiye ulaşabilme, öğrenmeyi öğrenme, hızlı ve isabetli kararlar alabilme, analitik düşünme yeteneklerini kazandırmayı ilke edinmesinin yanı sıra kendine güvenen, girişimci, uluslararası platformlarda çalışabilecek bilgi ve yetkinliğe sahip bireyler yetiştirme gayesi içerisindedir. Uluslararası Lojistik Bölümü öğrencileri, çağdaş bilimsel düzeyde akademik eğitimin yanı sıra sektörün gereksinimlerine uygun nitelikteki seçmeli dersler, staj ve bitirme projesinden oluşan uygulama ağırlıklı bir müfredat ile profesyonel yaşama hazırlanırlar. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, geleceğin lojistik ve tedarik zinciri uzmanları olmaları için gerekli tüm bilgilerle donatılacaklardır.

Fakültemiz bulunduğu konum itibariyle de ulaşım açısından da avantajlı durumdadır. İstanbul’un merkezinde yer alan Üsküdar’daki yerleşkemize ulaşmak için birçok ulaşım seçeneği mevcuttur.

Web Adresi: http://www.iticu.edu.tr

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Uluslararası Lojistik Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.